Author Archives: admin

Kantoorruimte te huur, Amsterdam Centrum, loopafstand Amsterdam CS

KANTOORRUIMTE TE HUUR, AMSTERDAM CENTRUM, OP LOOPAFSTAND VAN CENTRAAL STATION AMSTERDAM (50-100 m2 plus berging)Zoekt u (extra) werkruimte in de buurt? Misschien is dit iets voor u: prettige ruimtes in een mooi historisch pand op de Prins Hendrikkade, met uitzicht op het Scheepvaartmuseum en Nemo. Het gaat om de volgende ruimtes (zie foto’s hieronder): • [...]

Posted in uncategorized | Leave a comment

Test

Test

Posted in uncategorized | Leave a comment

Maart 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een groot programma gestart om recidive te verminderen: “Koers en Kansen”. Daarbij is een adviesgroep ingesteld met hoogleraren, lectoren en onderzoekcoordinatoren, die gevraagd zijn te adviseren en aan te geven in hoeverre het programma ‘op koers’ ligt. Janine Plaisier zit deze “Koersbewakers” voor.

Posted in uncategorized | Leave a comment

December 2018

De evaluatie van de “Social Impact Bond” voor arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden is klaar. U kunt het downloaden vanaf ‘rapporten’.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

September 2018

Impact gaat een Quick Scan uitvoeren naar het nieuwe ‘ketenproces raadkamer’ van de justitiele jeugdketen, waarmee de Jeugdinrichtingen de rechter informeren over het gedrag en de situatie van de jongere in de eerste week van detentie. Manon Vollebergh en Ley Hamers voeren dit onderzoek uit.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Juli 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een groot veranderproject, “Koers en kansen”. Een wetenschappelijke adviesgroep kijkt mee in hoeverre de projecten kunnen bijdragen aan de doelen en welk onderzoek zinvol is. Janine Plaisier is de komende jaren voorzitter van deze groep, de ‘Koersbewakers’.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Juli 2017

Impact R&D is de afgelopen tijd en komend jaar hard bezig met een procesevaluatie van een Social Impact Bond, gericht op de arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het WODC.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Juni 2017

Onze collega Manon Vollebergh is teruggekeerd van een internationale uitwisseling en zet zich weer vol in voor Impact R&D.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Juli 2016

In de zomer verschijnt de evaluatie van de eerste pilot met de e-begeleiding die Impact R&D en Noterik BV samen hebben ontwikkeld: innovatieve begeleiding via de mobiele telefoon, interactief en op maat. Motiverende berichten, psychologische opdrachten, herinneringen en video’s, automatisch verzonden door een computer en afgestemd op de individuele doelen, situatie en problematiek. Kan dat [...]

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

Juni 2016

Twee onderzoeksrapporten waar Impact het afgelopen jaar aan heeft gewerkt verschijnen rond de zomer: Hoe is het jongeren vergaan tijdens de gedragsmaatregel? Wat doet de training Kies voor Verandering voor volwassen gedetineerden? In opdracht van het WODC. Down te laden vanaf de pagina rapporten.

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

October 2015

Impact has a lot of new employees. You can find more information about them on this website, under the category ‘people – daily team’.

Posted in engels, uncategorized | Leave a comment

Oktober 2015

Impact heeft veel nieuwe medewerkers. Meer info vindt u op deze site, onder de categorie ‘mensen – dagelijks team’.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

September 2015

After the summer we will put full energy in another new project: studying the dossiers of 800 young adults who (almost) were sentenced to a “behavior affecting measure”.

Posted in engels, uncategorized | Leave a comment

July 2015

Impact launched a new project: the planning, process and effect evaluation of the training “Choose for Change” for detainees.

Posted in engels, uncategorized | Leave a comment

September 2015

Na de zomer starten we vol energie met dossieronderzoek naar 800 jongeren die (bijna) een gedragsbeïnvloedende maatregel kregen.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Juli 2015

Impact is gestart met een plan-, proces- en effectevaluatie van de training “Kies voor Verandering” voor gedetineerden.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Don’t worry, be happy

In the British documentary “Do not Worry, Be Happy” presenter Michael Mosley tries to find out how he can live a happier and more optimistic life.

Posted in moviesengels, uncategorized | Leave a comment

Don’t worry, be happy

In de Britse documentaire “Don’t Worry, Be Happy” onderzoekt presentator Michael Mosley hoe hij gelukkiger en optimischer kan leven.

Posted in movies, uncategorized | Leave a comment

February 2015

Impact is the moderator at “diners pensants” for the Dutch Secretary of Security and Justice, Mr. Teeven. Guests are judges, prosecutors, representatives of Dutch Child Wellfare and the NIFP.

Posted in engels, uncategorized | Leave a comment

Februari 2015

Impact is gespreksleider bij diners pensants voor staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Gasten zijn rechters, officieren van justitie, vertegenwoordigers van de kinderbescherming en het NIFP.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Oktober 2014

Ons rapport over de ISD voor jongvolwassen veelplegers is openbaar. U kunt het downloaden vanaf de pagina “rapporten”.

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

September 2014

Impact start de eerste test met e-begeleiding van delinquente jongeren.

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

Mei 2014

Janine Plaisier is benoemd als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

Untitled

Posted in uncategorized | Leave a comment

April 2014

Impact develops innovative ‘e-supervision’ for delinquent youth. More info? Then click here for the flyer.

Posted in engels | Leave a comment

On police and prison in India

The video below shows a presentation of Kiran Bedi. Kiran is the General Director of the Indian Police and the former Director of an immense prison in India, which was transformed into a center for prevention, education and meditation. The video takes about 8 minutes.

Posted in moviesengels | Leave a comment

The secret power of time

The short presentation below shows the social psychologist Zimbardo on the ‘time perspective’: whether people exhibit risky behavior depends, among other things, on whether they mainly reflect on their own behavior in the past, present, or just about the implications for the future. This principle is also used in behavioral interventions for offenders, where they [...]

Posted in moviesengels | Leave a comment

What makes people go wrong?

The TED presentation below shows the same psychologist Zimbardo. This time he speaks on whether people are bad themselves, or bad behavior also may be caused by the circumstances or the system. this video is specially interesting for people working in prisons.   Beware: shocking images are shown in this video.   Impact has developed [...]

Posted in moviesengels | Leave a comment

Stop it

In order to learn new behavior people usually take much time and practice. But not all behavioral interventions have to last forever. Below you find a humorous video about this topic. The video takes 6 minutes.

Posted in moviesengels | Leave a comment

Het verslaafde brein

In deze documentaire ziet u hoe Prof. dr. Reinout Wiers van de UvA een zeer korte behandeling onderzoekt die de hersenen opnieuw traint waardoor onbewuste associaties met alcohol verminderen. Hij vindt relatief grote effecten. De video duurt 28 minuten.

Posted in movies | Leave a comment

De onplaatsbaren

Deze aandoenlijke documentaire gaat over mannen die op hun eigen manier door het leven strijden. De video duurt 57 minuten.  

Posted in movies | Leave a comment

De kinderrechter

Deze prachtige documentaire gaat over kinderen die bij de rechter komen en de moeilijke afwegingen die de rechters maken. De video duurt 1 uur en 24 minuten.  

Posted in movies | Leave a comment

Free the mind

Steeds meer onderzoek toont aan dat mindfulness positieve effecten heeft op de vermindering van depressie, angsten, stress en trauma’s. Ook interessant voor gedetineerden die hiermee te maken hebben. Voordeel is dat je het overal kunt toepassen en dat het goedkoper is dan de gangbare cognitieve trainingen of behandelingen. Het is wel nodig om regelmatig te [...]

Posted in movies | Leave a comment

De gezinsvoogd

In deze mooie documentaire wordt een ervaren gezinsvoogd, Jeff Chapman, gevolgd. Chapman is opgegroeid in een buitenwijk van Amsterdam. Sommige gezinnen die hij begeleidt, kent hij al 15 jaar. De video duurt 50 minuten.  

Posted in movies | Leave a comment

Politie en gevangenis in India

In het filmpje hieronder spreekt Kiran Bedi, de Director General van de Indiaase politie. Zij was voorheen directeur van een immens grote gevangenis in India, die zij omvormde tot een centrum voor preventie, leren en mediteren. De video duurt 8 minuten.  

Posted in movies | Leave a comment

The secret power of time

In de korte presentatie hieronder gaat sociaal psycholoog Zimbardo in op het ‘time perspective’: of mensen risicovol gedrag gaan vertonen, hangt o.a. af van de vraag of zij vooral nadenken over hun eigen gedrag in het verleden, het heden of juist over de gevolgen voor de toekomst. Dit principe wordt ook gebruikt in gedragsinterventies voor [...]

Posted in movies | Leave a comment

What makes people go wrong?

In de TED-presentatie hieronder gaat dezelfde Zimbardo in op de vraag of mensen uit zichzelf slecht zijn, of dat slecht gedrag ook door de omstandigheden of het systeem veroorzaakt kan worden. Speciaal interessant voor mensen die in gevangenissen werken. Pas op: er worden zeer schokkende foto’s vertoond. Impact heeft een systeem ontwikkeld voor positieve beinvloeding [...]

Posted in movies | Leave a comment

Stop it

Om nieuw gedrag aan te leren is doorgaans veel tijd en oefening nodig. Maar niet alle gedragsinterventies hoeven eindeloos te duren. Hieronder ziet u een humoristisch filmpje over dit thema. Het duurt zes minuten.

Posted in movies | Leave a comment

April 2014

Impact ontwikkelt innovatieve ‘e-begeleiding’ voor criminele jongeren. Meer info? Klik dan hier voor de flyer.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

Want to know more?

Then these pages might be interessing for you. Under news we keep you posted on all the projects Impact is currently involved in. Under inspiring videos you will find a selection of short and longer videos, that we choose for anyone interested in behaviour and behavioural change.

Posted in second | Leave a comment

Kantoorruimte te huur

KANTOORRUIMTE TE HUUR, AMSTERDAM CENTRUM, OP LOOPAFSTAND VAN CENTRAAL STATION AMSTERDAM (50-100 m2 plus berging)   Zoekt u (extra) werkruimte in de buurt? Misschien is dit iets voor u: prettige ruimtes in een mooi historisch pand op de Prins Hendrikkade, met uitzicht op het Scheepvaartmuseum en Nemo.                 [...]

Posted in nieuws | Leave a comment

Maart 2014

Na vier jaar werkplezier op de Prins Hendrikkade 120, gaat Impact half maart verhuizen! En wel naar het eind van de straat: Op Prins Hendrikkade 193 wacht ons minstens zo’n leuk kantoor.

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

March 2014

After four happy working years at Prins Hendrikkade 120, Impact will be moving halfway march! To the end of the street, that is: At Prins Hendrikkade 193 a beautifull new office awaits us.

Posted in engels | Leave a comment

Januari 2014

Impact ontwikkelt met Noterik BV een systeem voor innovatieve e-begeleiding op maat voor jeugdige delinquenten.

Posted in uncategorized | Leave a comment

January 2014

As part of the project on young offenders, Janine Plaisier and Mayke Mol held a presentation for psychologists and psychiatrists of the NIFP.

Posted in engels, uncategorized | Leave a comment

Januari 2014

Voor het onderzoek naar jonge veelplegers in de ISD, gaven Mayke Mol en Janine Plaisier een presentatie aan psychologen en psychiaters van het NIFP.

Posted in Maart 2018, uncategorized | Leave a comment

November 2013

On november 26th Mayke and Vera attended the symposium ‘Effective behavioral interventions, let’s see what really works’ of the Dutch Accreditation Committee for Behavioral Interventions. Among the speakers was Jim Bonta, reknowned researcher in the area of behavioral change in offenders, and a member of Impacts knowledge network. Mayke and Vera accompanied Jim to The [...]

Posted in engels | Leave a comment

November 2013

Op 26 november woonden Mayke en Vera het symposium ‘Effectieve gedragsinterventies, let’s see what really works’ van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie bij. Onder de sprekers was Jim Bonta, vermaard onderzoeker op het gebied van gedragsverandering onder justitiabelen, en lid van Impact’s kennisnetwerk. Mayke en Vera begeleidden Jim voor de gelegenheid naar Den Haag, waar ook [...]

Posted in Maart 2018 | Leave a comment

January 2014

Together with Noterik BV, Impact develops a system for tailored and innovative e-supervision for juvenile offenders.

Posted in engels, uncategorized | Leave a comment

May 2013

Impact is invited to a dinner meeting with Minister Opstelten and State Secretary Teeven of Security and Justice.

Posted in engels | Leave a comment