December 2018

De evaluatie van de “Social Impact Bond” voor arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden is klaar. U kunt het downloaden vanaf ‘rapporten’.