The secret power of time

In de korte presentatie hieronder gaat sociaal psycholoog Zimbardo in op het ‘time perspective’: of mensen risicovol gedrag gaan vertonen, hangt o.a. af van de vraag of zij vooral nadenken over hun eigen gedrag in het verleden, het heden of juist over de gevolgen voor de toekomst. Dit principe wordt ook gebruikt in gedragsinterventies voor gedetineerden, waarin zij leren om hun impulsen te beheersen en na te denken over de consequenties van hun gedrag.
Zimbardo is beroemd van het Stanford Prison Experiment, waarin hij liet zien hoe gewone mensen in bepaalde omstandigheden andere mensen binnen de kortste keren gaan mishandelen. Hij deed dat met een experiment waarbij studenten de rol kregen van bewaarder danwel gedetineerde, dat helemaal uit de hand liep. De video duurt ca. 6 minuten.