Juli 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een groot veranderproject, “Koers en kansen”. Een wetenschappelijke adviesgroep kijkt mee in hoeverre de projecten kunnen bijdragen aan de doelen en welk onderzoek zinvol is. Janine Plaisier is de komende jaren voorzitter van deze groep, de ‘Koersbewakers’.