December 2018

De evaluatie van de “Social Impact Bond” voor arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden is klaar. U kunt het downloaden vanaf ‘rapporten’.

September 2018

Impact gaat een Quick Scan uitvoeren naar het nieuwe ‘ketenproces raadkamer’ van de justitiele jeugdketen, waarmee de Jeugdinrichtingen de rechter informeren over het gedrag en de situatie van de jongere in de eerste week van detentie. Manon Vollebergh en Ley Hamers voeren dit onderzoek uit.

Juli 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een groot veranderproject, “Koers en kansen”. Een wetenschappelijke adviesgroep kijkt mee in hoeverre de projecten kunnen bijdragen aan de doelen en welk onderzoek zinvol is. Janine Plaisier is de komende jaren voorzitter van deze groep, de ‘Koersbewakers’.

Juli 2017

Impact R&D is de afgelopen tijd en komend jaar hard bezig met een procesevaluatie van een Social Impact Bond, gericht op de arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het WODC.

Juni 2017

Onze collega Manon Vollebergh is teruggekeerd van een internationale uitwisseling en zet zich weer vol in voor Impact R&D.

Juli 2016

In de zomer verschijnt de evaluatie van de eerste pilot met de e-begeleiding die Impact R&D en Noterik BV samen hebben ontwikkeld: innovatieve begeleiding via de mobiele telefoon, interactief en op maat. Motiverende berichten, psychologische opdrachten, herinneringen en video’s, automatisch verzonden door een computer en afgestemd op de individuele doelen, situatie en problematiek. Kan dat werken?! Met dank aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de innovatiesubsidie.

Juni 2016

Twee onderzoeksrapporten waar Impact het afgelopen jaar aan heeft gewerkt verschijnen rond de zomer: Hoe is het jongeren vergaan tijdens de gedragsmaatregel? Wat doet de training Kies voor Verandering voor volwassen gedetineerden? In opdracht van het WODC. Down te laden vanaf de pagina rapporten.

Oktober 2015

Impact heeft veel nieuwe medewerkers. Meer info vindt u op deze site, onder de categorie ‘mensen – dagelijks team’.

September 2015

Na de zomer starten we vol energie met dossieronderzoek naar 800 jongeren die (bijna) een gedragsbeïnvloedende maatregel kregen.

Juli 2015

Impact is gestart met een plan-, proces- en effectevaluatie van de training “Kies voor Verandering” voor gedetineerden.

Februari 2015

Impact is gespreksleider bij diners pensants voor staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Gasten zijn rechters, officieren van justitie, vertegenwoordigers van de kinderbescherming en het NIFP.

Oktober 2014

Ons rapport over de ISD voor jongvolwassen veelplegers is openbaar. U kunt het downloaden vanaf de pagina “rapporten”.

September 2014

Impact start de eerste test met e-begeleiding van delinquente jongeren.

Mei 2014

Janine Plaisier is benoemd als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

April 2014

Impact ontwikkelt innovatieve ‘e-begeleiding’ voor criminele jongeren. Meer info? Klik dan hier voor de flyer.

Maart 2014

Na vier jaar werkplezier op de Prins Hendrikkade 120, gaat Impact half maart verhuizen! En wel naar het eind van de straat: Op Prins Hendrikkade 193 wacht ons minstens zo’n leuk kantoor.

Januari 2014

Voor het onderzoek naar jonge veelplegers in de ISD, gaven Mayke Mol en Janine Plaisier een presentatie aan psychologen en psychiaters van het NIFP.

November 2013

Op 26 november woonden Mayke en Vera het symposium ‘Effectieve gedragsinterventies, let’s see what really works’ van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie bij. Onder de sprekers was Jim Bonta, vermaard onderzoeker op het gebied van gedragsverandering onder justitiabelen, en lid van Impact’s kennisnetwerk. Mayke en Vera begeleidden Jim voor de gelegenheid naar Den Haag, waar ook Fergus McNeill, Ruth Mann en Friedrich Lösel spraken. Het symposium werd geopend door Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Mei 2013

Impact is uitgenodigd voor een diner pensant met minister Opstelten en staatssecretaris Teeven.

April 2013

Als onderdeel van Impact’s deelname aan het EU COST-project over reclasseringstoezicht, bezocht Janine de COST Action Conferentie in Liverpool. Daarnaast ontmoette ze met Meg Blumson (zie foto), die deel uitmaakt van Impacts internationale kennisnetwerk.

April 2013

De nieuwe website van Impact gaat online.
Deze site is ontworpen door Anton Feddema en gebouwd door Hermien Woudstra.

Maart 2013

Impact werkt in samenwerking met Noterik B.V. aan een innovatief project voor gedragsverandering van jeugdige en volwassen delinquenten.

Juni 2012

Prof. Dr. Bertjan Doosje, lid van Impact’s internationaal netwerk, is benoemd tot bijzonder hoogleraar radicaliseringstudies op de FORUM Frank Buijs leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Impact feliciteert hem met deze benoeming!

April 2012

Dit jaar komt Impact’s kennisnetwerk niet bijeen maar bezoekt Janine Plaisier alle leden. Ze is met dr. Frank van Gemert meegeweest naar een lezing over het schrijven van biografieen aan criminologiestudenten in Gent en met prof.dr. Alfred Lange naar een lezing voor psychiaters over spoedeisende hulp

Januari 2011

Mark van der Giessen BSc, Vera Hoetjes BSc en dr. Daphne Wiersema zijn een welkome versterking van Impact’s dagelijks team.

September 2010

Mayke Mol, bijna afgestudeerd klinisch ontwikkelingspsycholoog, komt Impact’s dagelijks team versterken.

Oude nieuwsberichten

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten van vóór juni 2010.

lees meer…