Juli 2017

Impact R&D is de afgelopen tijd en komend jaar hard bezig met een procesevaluatie van een Social Impact Bond, gericht op de arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het WODC.