We zitten vaak bijeenkomsten voor en doen dat graag. U kunt ons vragen voor expertmeetings over allerlei vormen van gedrag en gedragsverandering. Door onze brede kennis kunnen we ons snel inhoudelijk voorbereiden. Daardoor kunnen we tijdens de bijeenkomst juist die vragen stellen die de experts helpen om samen tot de kern te komen en creatieve oplossingen te bedenken.

We bereiden de bijeenkomst samen met u inhoudelijk voor, adviseren als u wilt over de aanpak en agenda, en zorgen voor constructieve en oplossingsgerichte besprekingen van deskundigen met verschillende belangen. U kunt met concrete resultaten verder.

Hieronder vindt u een overzicht van bijeenkomsten die we hebben voorgezeten:

 • Voorzitterschap van de begeleidingscommissie van het WODC, bij onderzoek naar meer arbeid voor gedetineerden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Breuer & Intraval.
 • Voorzitterschap van “de Koersbewakers”, een adviesgroep met hoogleraren, lectoren en onderzoekscoordinatoren, voor het programma Koers en Kansen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over cybercrime. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Gespreksleiderschap bij diners pensants voor staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie, met vertegenwoordigers van de Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, rechters en officieren van justitie. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over de behandeling van jongvolwassen veelplegers. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over de Gedragsbe├»nvloedende Maatregel. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Voorzitterschap van twee expertmeetings over de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen. In samenwerking met Significant BV. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over de invloed van de eigen bijdrage op de forensische zorg. In opdracht van de Dienst Justitiele Inrichtingen.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over de voor- en nadelen van individuele danwel groepsinterventies voor jeugdige delinquenten. In opdracht van het ministerie van Justitie.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over indicatiestelling voor gedragsinterventies voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van Justitie.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over verbetering van werkstraffen. In opdracht van het ministerie van Justitie.
 • Voorzitterschap van een expertmeeting over kwaliteitszorg. In opdracht van het ministerie van Justitie, in samenwerking met Significant.
 • Voorzitterschap van een ontwikkelgroep voor de ontwikkeling van diagnose-instrumenten voor jeugdige delinquenten. In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Voorzitterschap van workshops over (moeilijke) criteria van de Erkenningscommissie. Conferentie ‘Bruggen bouwen voor gedragsinterventies’.
 • Voorzitterschap van een projectgroep voor de ontwikkeling van gedragsinterventies. In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Voorzitterschap startbijeenkomst Motivational Interviewing voor medewerkers van het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisatie. In opdacht van de Dienst Justitiele Inrichtingen.