Impact delivers the service of chairmanship for meetings. For this, we prepare content, assist in establishing an approach and agenda, and provide constructive and solution-oriented meetings of experts with different interests after which you can proceed with concrete results.Overview of completed projects and meetings:

  • Voorzitterschap van twee expertmeetings over de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen. In samenwerking met Significant BV. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (2012, 2013).
  • Voorzitterschap van een expertmeeting over de invloed van de eigen bijdrage op de forensische zorg. In opdracht van de Dienst Justitiele Inrichtingen. (2012).
  • Voorzitterschap van een expertmeeting over de voor- en nadelen van individuele danwel groepsinterventies voor jeugdige delinquenten. In opdracht van het ministerie van Justitie. (2012).
  • Voorzitterschap van een expertmeeting over indicatiestelling voor gedragsinterventies voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van Justitie. (2010).
  • Voorzitterschap van een expertmeeting over verbetering van werkstraffen. In opdracht van het ministerie van Justitie. (2010).
  • Voorzitterschap van een expertmeeting over kwaliteitszorg. In opdracht van het ministerie van Justitie, in samenwerking met Significant (2010).
  • Voorzitterschap van een ontwikkelgroep voor de ontwikkeling van diagnose-instrumenten voor jeugdige delinquenten. In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming (2008-2010).
  • Voorzitterschap van workshops over (moeilijke) criteria van de Erkenningscommissie. Conferentie ‘Bruggen bouwen voor gedragsinterventies’ (2009).
  • Voorzitterschap van een projectgroep voor de ontwikkeling van gedragsinterventies. In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming (2007-2008).
  • Voorzitterschap startbijeenkomst Motivational Interviewing voor medewerkers van het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisatie. In opdacht van de Dienst Justitiele Inrichtingen (2007).