Impact wordt regelmatig ingeschakeld als projectleider van complexe en vernieuwende projecten. Zo helpen we bij het ontwikkelen van uw strategie, door de input van al uw deskundigen te combineren in bijvoorbeeld een plan van aanpak, een missie en visie, een behandelprogramma.

Uw deskundigen leveren de input, wij combineren dat tot een logische en heldere strategie.

Of we bevragen deskundigen, bestuderen literatuur en testen samen met uw medewerkers nieuwe werkwijzen uit.

Zo hebben we projectleiding verzorgd op het gebied van forensische zorg, reclassering en gevangeniswezen.