Impact is ervaren in het organiseren van expertmeetings. We bedenken samen met u een goede inhoudelijke aanpak, nodigen de juiste deskundigen uit en zorgen voor een constructieve bijeenkomst waar u echt iets aan heeft. U kunt zowel het voorzitterschap als de organisatie aan ons overlaten.

Overzicht van georganiseerde expertmeetings:

  • Expertmeeting over de behandeling van jongvolwassen veelplegers. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Expertmeeting over de Gedragsbe├»nvloedende Maatregel. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Expertmeetings over de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen. In samenwerking met Significant BV. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Expertmeeting over kwaliteitsborging in de jeugdstrafrechtketen. In opdracht van het ministerie van Justitie, directie Justitieel Jeugdbeleid.
  • Expertmeeting over de afstemming van gedragsinterventies voor jeugdige delinquenten die worden aangeboden door Halt, de Jeugdinrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering. In opdracht van het ministerie van Justitie, directie Justitieel Jeugdbeleid.
  • Expertmeeting over de afstemming criteria persoonsgebonden verlof en voorwaardelijke invrijheidstelling. In opdracht van de Dienst Justitiele Inrichtingen.