Impact adviseert over gedragsverandering van delinquenten. Dit zijn recente adviestrajecten:

 
-Advies voor de ontwikkeling van een dynamisch model met factoren die recidive beinvloeden, zodat beleidsambtenaren hier snel zicht op kunnen krijgen. Dit model wordt ontwikkeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met TNO.
 
-Advies voor de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), over financieel toezicht op delinquenten.
 
-Advies voor de evaluatie van pilots van het verandertraject “Koers en Kansen”. Dit onderzoek is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt uitgevoerd door EMMA.